WordPress site

Hvordan er indeklimaet i dit fitnesscenter?

Dette indhold er sponsoreret 

Man løber, løfter, cykler og sveder. Luften i et fitnesscenter er sjældent særlig behagelig eller optimal ift. sundhedskravene. Jo højere intensitet, desto større fokus kræves der på god udluftning og ventilation. Dog er der sjældent gode muligheder for at få luftet ordentligt ud i de almindelige fitnesscentre samt de tilhørende holdlokaler. Men hvordan kan vi så sikre, at disse problemer ikke opstår – og at kunderne er tilfredse?

God ventilation i træningsområdet

Et godt indeklima starter med den rigtige ventilationsform. Åbningen af vinduer og døre vil som udgangspunkt være den mest optimale løsning, dog forhindrer Diverse sikkerhedssystemer ofte de kommercielle fitnesscentre i at kunne gøre netop dette under træningen. Derfor er det vigtigt, at træningslokalerne er installeret med ventilationssystemer, som overholder lovgivningens krav om luftkvalitet. Her kommer hepa filter ind i billedet. Dette filter vil især virke bakteriehæmmende og dermed mindske spredningen af sygdomme. Derudover filtreres alle de skadelige partikler væk fra luften, så den altid vil være ren.

I omklædningsrummet

Når ventilationen er installeret i træningsområdet – og med de rigtige filtre -, må man ikke glemme omklædningen. Her er der ofte grobund for en meget høj luftfugtighed pga. eventuelle badefaciliteter, sved, fugtigt tøj og våde håndklæder. 

Derfor er det vigtigt, at omklædningsrummene tænkes med i den overordnede plan for ventilation. Her kan der eventuelt installeres filtre eller ovenlys vinduer. Hvis man sørger for et godt indeklima, vil det også betyde et væsentligt fald i spredningen af sygdomme – som f.eks. corona.

Hvis det ikke er muligt at garantere et sundt indeklima i disse lokaler, så kan det være en mulighed at opfordre medlemmerne til at komme omklædt og tage bad, når de kommer hjem. Såfremt dette ikke er et krav, men blot en opfordring. 

Tag holdet med udenfor

Når fitnesscenteret bliver lidt for trangt, tungt og tæt, så søg udenfor. De fleste fitnesshold vil ofte kunne afvikles med ligeså stor succes i naturen. Her er man gennem hele træningen sikret adgang til ren luft, mens man samtidig får skønne naturoplevelser. Hold som yoga fungerer især godt udendørs, hvis der ikke er for meget larm. Ellers kan man altid rykke crossfit-holdet med ud i skoven, hvor der kan løbes, løftes og tonses igennem. 

Tænk større!

Et større center kræver overordnet set mindre udluftning, da luften naturligt vil rense sig selv. Hvis det er muligt, så overvej at øge centerets pladskapacitet. Dette vil også skabe bedre rammer for kunderne, hvor der er mere plads til at bevæge sig mellem forskellige maskiner.

Det kan også være en mulighed at inddrage centerets holdlokaler til motionisterne, når disse ikke anvendes til andet. Det kan f.eks. være en fordel at flere lokaler er udstyret med håndvægte, stænger og cykler. Her vil det være muligt for medlemmerne at styrketræne i lokalerne, når pladsen er trang i resten af centeret. Man kan med fordel lade bl.a. spinningslokaler stå aflåst, da disse så kan bruges udenfor holdtræningen også.

Comments are closed.