WordPress site

Træn med andre og få motivationen tilbage

Følgende artikler er betalt og udarbejdet i samarbejde med de hjemmesider, der linkes til i artiklen.

Glæden og passionen ved træning er en af de vigtigste faktorer for succes. Her kan motivationen for at komme afsted være altgørende. Denne motivation kan fremelskes, ved at træne med andre.

Fællesskab og et fælles mål kan hjælpe den enkelte til yde sit bedste. 

Herunder kommer der et par fordele ved at træne som minihold og i grupper.

Del de små sejre

Når der trænes sammen med en anden eller i mindre grupper, kan man opleve og dele glæden ved hinandens fremgang.

Det er som oftest langt nemmere at se på andres fremskridt, end på ens egne. Så udover at man kan støtte og opmuntre de andre med de flotte resultater, som de har opnået. Så kan andre gøre det samme med en selv og minde en om, hvor langt man er kommet og hvor meget man har udviklet sig.

Denne fælles støtte gør, at alle bliver løftet lidt højere og arbejder hårdere på at nå deres eget og gruppens samlede mål.

Hjælp hinanden

De fleste støder på mange af de samme udfordringer i et træningsforløb. Det kan være den klassiske, manglende motivation, ømhed i kroppen osv.

Når man går igennem dette som gruppe, kan man altid minde hinanden om, at det kun er en prøvelse og går over igen. Det er langt nemmere at huske på, når man alle står i samme båd og kæmper med mange af de samme udfordringer.

Forskellige mennesker har også forskellige måder at takle udfordringer på. Derfor kan man opleve mange spændende perspektiver og løsninger på udfordringer, man måske ikke selv ville have tænkt over. Tit skal der ikke mere end et par andre øjne på, for at gøre problemet mindre, end det reelt er.

Træn som gruppe

Når man træner flere sammen, eksempelvis som en del af et træningsforløb, kan man sammensætte træningen, så det er noget, man skal gennemføre i fællesskab. Det kan eksempelvis være i form af en makker-workout, hvor man 2 og 2 skal igennem et hvis antal øvelser og repetitioner.

Eller det kan være i form af en cirkeltræning med 5 forskellige øvelser, hvor alle skal igennem øvelserne et vist antal gange.

Her kan der tit være en af øvelserne, der er ekstra hård. Men fordi man alle skal igennem det samme, er det lettere at overskue og heppe på hinanden i de hårde perioder.

Når man arbejder på denne måde, løfter det holdånden og får en til lige at kæmpe end smule mere, end man ellers vil have gjort. Begejstringen og motivationen fra ens gruppe eller makker kan virkelig løfte niveauet og indsatsen.

Kom sammen i mål

Starter man som gruppe på træning, så gennemfører man også som gruppe. Denne fælles følelse kan hjælpe til at holde på dem, der måske ikke altid er lige motiveret for træningen.

Når man ikke lige er i stødet til træning en dag, så hjælper det at tænke på de andre. Man ved de står klar og venter på en, når man kommer. Dette kan give det sidste ekstra skub, det får en ud af døren og hen til træningen, endnu en gang.

Comments are closed.